Ollie Orka

Ollie Orka

We vinden het erg belangrijk dat er een rustige sfeer heerst op de baby/dreumesgroep en dat de leidsters voldoende aandacht kunnen geven aan de baby’s en de zorg die zij nodig hebben. Rust, ritme en regelmaat zorgt bij een baby voor het gevoel van veiligheid en zelfvertrouwen. Zo kan het kind de wereld om zich heen verkennen, ontdekkingen doen, vaardigheden oefenen, indrukken opdoen en verwerken.

De baby/dreumes groep is speciaal voor baby’s en dreumessen van 0 tot 2 jaar. In de babyvriendelijke ruimte kunnen ze nieuwsgierig en in eigen tempo de omgeving verkennen. Bij Ollie Orka hebben wij uitdagend speelgoed, afgestemd op de leeftijd van de kinderen. Verder bieden wij allerlei leuke activiteiten aan. Deze zijn aangepast aan de belevingswereld en behoeften van uw kind. Zo ontstaat er een mooie mix van spelen, uitdagen, leren en ontspannen.

Een vaste volgorde, een vaste dagindeling en vaste gewoonten geven de baby veel steun, houvast en herkenning. Dit ritme is voor elke baby verschillend. Ritme geeft een klein kind de steun om zichzelf goed te ontwikkelen. Bij Ollie Orka is de dag opgebouwd volgens een vast ritme. Door herhaling van de handelingen ontstaat herkenning, houvast en vertrouwen bij het kind.

Op de baby/dreumes groep is de dagindeling nog zoveel mogelijk afgestemd op het ritme van de individuele kinderen en proberen we eet- en slaaptijden van thuis aan te houden. Dit wordt met de ouders besproken. De ouders geven aan wanneer zij verwachten dat hun kind gevoed wordt en wanneer het kind moet slapen. De ouders kunnen ook met de pedagogisch medewerkers overleggen welk ritme het beste past bij hun kind. De pedagogisch medewerkers kunnen hierin goed adviseren. Als de baby’s groter worden gaan ze steeds meer op het dagritme van Kinderopvang Smile over. Zodra ze geen fles meer krijgen (of alleen nog tijdens de lunch) zitten ze helemaal op het dagritme van Kinderopvang Smile.

De dagelijks activiteiten zijn heel gevarieerd en op de verschillende ontwikkelingsgebieden gericht, steeds passend bij de leeftijd. Zo wordt er geoefend om op de buik te liggen, te rollen, te kruipen, te staan en te leren lopen. Verder wordt er veel aandacht besteed aan de  taalontwikkeling door veel voor te lezen, woordkaarten te gebruiken bij elk thema, te benoemen wat je aan het doen bent en elke dag liedjes te zingen.  Op de baby/dreumes groep worden ook creatieve activiteiten ondernomen, met als doel de motoriek te stimuleren en materialen te ontdekken en ervaren. Het eindresultaat is ondergeschikt aan het beleven.

Voor de wat oudere kinderen van de baby/ dreumes groep wordt de natuurlijke nieuwsgierigheid van jonge kinderen gestimuleerd. Samen ontdekken ze spelenderwijs de wereld om hen heen. Op deze manier stimuleren we de kinderen optimaal in hun ontwikkeling op het gebied van taal, motoriek, creativiteit en muziek.