Info

Op deze pagina zullen we u meer informatie geven.

Infoboekjes:
Infoboekje Kinderdagverblijf 2019
Infoboekje Buiten Schoolse Opvang 2019

Extra dag en ruildag:
Extra dag en ruilen

Beleidsplannen:
Pedagogisch beleid en werkplan KDV
Pedagogisch beleid en werkplan BSO

Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid 2019

Privacy beleid

Algemene Voorwaarden:
Algemene voorwaarden Kinderopvang Smile

Klachtenreglement:
Klachtreglement 2019

Inspectierapporten:
Inspectierapport 23-04-2018 KDV
Inspectierapport 23-04-2018 BSO

Inspectierapport 17-11-2017 Dollie

Inspectierapport nader onderzoek 7-8-2017 KDV_Smile
Inspectierapport nader onderzoek 7-8-2017 BSO_Smile

Inspectierapport 01-06-2017 BSO
Inspectierapport 01-06-2017 KDV

Inspectierapport 02-02-2017 KDV
Inspectierapport 20-03-2017 BSO

Sluitingsdagen 2019:

01-01-2019 Nieuwjaarsdag
04-03-2019 Carnaval
05-03-2019 Carnaval
22-04-2019 2de Paasdag
30-05-2019 Hemelvaartsdag
10-06-2019 2de Pinksterdag
24-12-2019 Gesloten vanaf 16.00 uur Kerstavond
25-12-2019 1ste Kerstdag
26-12-2019 2de Kerstdag
31-12-2018 Gesloten vanaf 16.00 uur Oudejaars avond