Foto’s van Kinderopvang Smile

Dit zijn foto's van alle groepen. Ze zullen hier allemaal voorgesteld worden.

Voor meer foto's verwijzen we u graag naar onze facebookpagina.

Ollie Orka.

Ollie Orka is onze baby/dreumes groep voor kinderen van 0-3 jaar. Vanaf de leeftijd van 2 jaar bekijken we of ze klaar zijn voor onze peutergroep. We hebben de afspraak dat als er een baby onder één jaar in deze stamgroep is, we ALTIJD met 2 pedagogisch medewerkers op de groep staan. Dit om alle kinderen evenveel aandacht te kunnen geven.

Dollie Dolfijn

Dollie Dolfijn is onze peutergroep voor kinderen van 2-4 jaar. In de groep hebben we de afspraak dat vanaf 8 kinderen we met 2 pedagogisch medewerkers op de groep staan. In deze groep wordt er meer naar school toe gewerkt, door bijvoorbeeld spelletjes of activiteiten die voorbereiden op school. Als er plek is in groep Rollie zal het kind hier naartoe doorstromen als hij/zij 3 jaar wordt, zindelijk is en niet meer slaapt. Hier is de stamgroep maximaal 16 kinderen.

Rollie Rog

Rollie Rog is onze groep van 3 jarigen. In deze groep zullen we gericht gaan werken op een goede en makkelijkere instroom naar school. We werken met de methode Uk & Puk, die we als leidraad gaan gebruiken. Deze methode sluit naadloos aan op de methode Schatkast die Basisschool de Wegwijzer gebruikt. Hier is de stamgroep maximaal 8 kinderen.

Hollie Haai

De naschoolse opvang bestaat uit één groep van kinderen in de leeftijd van 4 –13 jaar. Bij de activiteiten wordt er rekening gehouden met het verschil in leeftijden tussen de kinderen. Ook bij de inrichting en het aanschaffen van speelgoed is er rekening gehouden met de verschillende leeftijden en interesses.

Het aantal pedagogisch medewerkers wordt bepaald aan de hand van het kind/leidster ratio, bepaald door de GGD. Dit zijn maximaal 2 pedagogisch medewerkers.

Speelgang

Op onze speelgang kunnen de kinderen lekker klimmen en klauteren.

2017

Foto's van Buitenschoolse opvang Smile. Nu eindelijk klaar 🙂

Kinderopvang Smile - BSO ruimte
Kinderopvang Smile - BSO ruimte
Kinderopvang Smile - BSO ruimte
Kinderopvang Smile - BSO Meidenkamer
Kinderopvang Smile - Meidenkamer
Kinderopvang Smile - BSO ruimte
Kinderopvang Smile - BSO ruimte

Foto's van Kinderdagverblijf Smile, een half jaar nadat we zijn begonnen. 

Kinderopvang Smile - Jonas
Kinderopvang Smile - Groepsruimte Ollie
Kinderopvang Smile - Groepsruimte Ollie
Kinderopvang Smile - Groepsruimte Ollie
Kinderopvang Smile - Groepsruimte
Kinderopvang Smile - Groepsruimte
Kinderopvang Smile - Slaapkamer
Kinderopvang Smile - Slaapkamer
Kinderopvang Smile - Groepsruimte
Kinderopvang Smile - Commoderuimte
Kinderopvang Smile - Toilet
Kinderopvang Smile - Buitenruimte
Kinderopvang Smile - Speelruimte
Kinderopvang Smile - Kapstok
Kinderopvang Smile - Speelruimte

Foto's Opendag

Kinderopvang Smile - bedrijfskleding (logo)

Het eindresultaat

Foto's na

Foto's voor