Info

Op deze pagina zullen we u meer informatie geven.

Beleidsplannen:
Pedagogisch Beleidsplan mei 2017
Pedagogisch werkplan mei 2017

Huishoudelijk Reglement mei 2017

Infoboekje:
Informatieboekje Kinderdagverblijf
Informatieboekje Buitenschoolse Opvang

Klachtenreglement:
Klachtreglement Juni 2017

Inspectierapporten:

Inspectierapport 17-11-2017 Dollie

Inspectierapport nader onderzoek 7-8-2017 KDV_Smile
Inspectierapport nader onderzoek 7-8-2017 BSO_Smile

Inspectierapport 01-06-2017 BSO
Inspectierapport 01-06-2017 KDV

Inspectierapport 02-02-2017 KDV
Inspectierapport 20-03-2017 BSO